Висновок державної екологічної експертизи

Назва послуги:
Висновок державної екологічної експертизи
Адміністративний збір:
Безкоштовно
Строк надання послуги:
До 10 робочих днів
Результат надання:
Висновок, письмова відмова
Способи отримання результату:
1. Особисто, в т.ч. через представника за дорученням. 2. Поштою.
Підстави для відмови:
1.Подання неповного пакета документів згідно із встановленим вичерпним переліком. 2.Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей. 3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру. 4.Інші підстави, встановлені Законом.