Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

Назва послуги:
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
Адміністративний збір:
Відсутній
Строк надання послуги:
Протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів
Результат надання:
1. Внесення запису в ЄДР про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації. 2. Повідомлення про зупинення розгляду документів. 3. Повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
Способи отримання результату:
Результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), підлягають обов’язковому безоплатному оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру
Підстави для відмови:
1. Підставами для зупинення розгляду документів є: 1) подання документів або відомостей, визначених Законом, не в повному обсязі; 2) невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону про реєстрацію; 3) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 5) подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання. 2. Підстави для відмови є: 1) документи подано особою, яка не має на це повноважень; 2) у ЄДР містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії; 3) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку; 4) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані: - раніше строку, встановленого Законом; - юридична особа є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи, та/або є засновником третейського суду; - щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій; - щодо юридичної особи - емітента цінних паперів, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованих випусків цінних паперів; - щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; - надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування; - надійшли відомості про відкрите виконавче провадження; - відкрито провадження у справі про банкрутство.
Порядок оскарження:
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду