Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

Назва послуги:
Державна реєстрація фізичної особи - підприємця
Адміністративний збір:
Відсутній
Строк надання послуги:
Протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів
Результат надання:
1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 2. Повідомлення про зупинення розгляду документів. 3. Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації фізичної особи-підприємця.
Способи отримання результату:
.
Підстави для відмови:
Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є: 1) подання документів або відомостей, визначених Законом, не в повному обсязі; 2) невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону; 3) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 5) невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закон 2. Підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи - підприємця: 1) документи подано особою, яка не має на це повноважень; 2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії; 3) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку; 4) наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом; 5) наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа - підприємець.
Порядок оскарження:
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду