Видача дозволу на спеціальне водокористування

Назва послуги:
Видача дозволу на спеціальне водокористування
Адміністративний збір:
Відсутній
Строк надання послуги:
протягом 30 днів
Результат надання:
Дозвіл на спеціальне водокористування короткостроковий (на 3 роки) або довгостроковий (від 3 до 25 років) ст 50 Водного кодексу України
Способи отримання результату:
1. Особисто, в т.ч. через представника за дорученням. 2. Поштою
Підстави для відмови:
1.Подання неповного пакета необхідних документів згідно із встановленим вичерпним переліком. 2. Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей та невідповідність представлених документів вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, довгостроковим прогнозам водогосподарських балансів; 3. Негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, чи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров"я, про можливість здійснення спеціального водокоритсування.