Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Назва послуги:
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Адміністративний збір:
Відсутній
Строк надання послуги:
10 робочих днів
Результат надання:
Дозвіл, письмова відмова
Способи отримання результату:
1.Особисто, в т.ч. через представника за дорученням. 2.Поштовим відправленням.
Підстави для відмови:
1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвіного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком. 2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання недостовірних відомостей. 3. Невідповідність представлених документів вимогам чинного законодавства.