Висновок державної експертизи землевпорядної/землеоціночної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі

Назва послуги:
Висновок державної експертизи землевпорядної/землеоціночної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі
Адміністративний збір:
Платно (за проведення експертизи). В розмірі 3 % від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не менше 20 гривень (ст. 39 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації») Код: 38009628 Р\р 31118028727002 ГУДКСУ у Волинській області МФО 803014 Отримувач: Держбюджет м. Луцьк 22012500
Строк надання послуги:
До 20 робочих днів
Результат надання:
Висновок
Способи отримання результату:
1.Особисто, в т.ч. через представника за дорученням. 2. Поштовим відправленням
Підстави для відмови:
1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвіного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком. 2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання недостовірних відомостей. 3. Невідповідність представлених документів вимогам чинного законодавства.