Дозвіл на будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг

Назва послуги:
Дозвіл на будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг
Адміністративний збір:
Безоплатно
Строк надання послуги:
До 10 робочих днів
Результат надання:
Дозвіл
Способи отримання результату:
1. Особисто, в т.ч. через представника за дорученням (нотаріально завіреним). 2. Поштовим відправленням
Підстави для відмови:
1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвіного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком. 2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання недостовірних відомостей. 3. Невідповідність представлених документів вимогам чинного законодавства.